Geef hier de site van je gezelschap door!
Informatie & Disclaimer | Waarde Leden
Overzicht van jaarclubs Overzicht van disputen Overzicht van studentenverenigingen Overzicht van studentenhuizen

Studentenvereniging | Studentenverenigingen

Een studentenvereniging is een vereniging voor en door studenten. Voordat men lid kan worden van een studentenvereniging is er vaak een introductietijd welke men er succesvol moet volbrengen. Elke vereniging heeft één of twee besturen. Een algemeen bestuur en een sociëteitsbestuur, maar bij een aantal verenigingen zijn deze samengevoegd. Het algemene bestuur (soms Senaat genoemd) leidt de vereniging. Het sociëteitsbestuur runt het pand (sociëteit genaamd) en draagt zorg voor de inboedel. Binnen de vereniging kun je je actief maken in een van de vele commissies, disputen etc. én uiteraard om te feesten en met vrienden wat te drinken. Vrijwel alle studentenverenigingen zijn gemengd, maar er zijn nog enkele verenigingen die ongemengd zijn. De bekendste studentenverenigingen zijn de Corpora. De tegenhanger van de Corpora zijn de verenigingen van het Aller Heiligen Convent.


overzicht van studentenverenigingen  
overzicht van disputen
overzicht van jaarclubs
overzicht van studentenhuizen  
...wat is een dispuut?
...wat is een jaarclub?
...wat is een studentenhuis?
...wat is een studievereniging?
...wat is dichtgetikt?